Turizm genel anlamda insanların bireysel olarak veya gruplar halinde başka bir bölgeyi veya başka bir ülkeyi gezmeleri, kültürel, sosyal edinimler sağlamaları ve bazen de burada bir süre konaklamalarının içinde bulunduğu faaliyetlerin tümüne verilen addır. Turizm sektörü içerisinde turistler, turist grupları, tur rehberleri, acenteler, oteller gibi unsurlar bulunmaktadır Turizm hukuku tüm bu unsurları ve bunlar arasındaki ilişkiler ile bu ilişkilerden doğan ihtilaflarla ilgilenmektedir.

Hukuk büromuz küçük ve orta ölçekli işletmelerden, büyük cirolu uluslararası şirketlere kadar birçok şirkete Ticaret Hukuk, Turizm Hukuku çerçevesinde danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Şirketimiz ayrıca yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını organize etme, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlama ve şirket kuruluşları konularında da hizmet vermektedir. Aynı şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık yapmaktadır.