Sağlık ve İlaç Hukuku

Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Sağlık Hukuku alanında uzman bir kadro ile sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Ayrıca İlaç Hukuku alanında, ilaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme imalatçısı şirketler, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarına danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir. Özellikle ilaç şirketlerinin ilaç hammaddelerine ve üretim, dağıtım, distribütörlük, klinik araştırmalarına ilişkin sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlemesi konularında hukuki destek verilmektedir.

Sektörle ilgili olarak ilaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi yapılmakta, buna ek olarak patent ve marka tescil işlemleri de yürütülmektedir.

Türkiye’de yine sağlık çalışanlarına uzmanlık ve branşlarına özel Sağlık Hukuku ve Hasta Hekim Hakları konusunda eğitim ve bilinçlendirme organizasyonları gerçekleştirilmekte ve bu eğitim ve bilinçlendirme organizasyonlarına gerekli destek tümüyle sağlanmaktadır.

Halen hukuk büromuz kurucusu Av. Mehmet Yusuf Dağ tarafından kaleme alınmış Sağlık Hukuku, Hasta Hekim Hakları ve diğer sağlık hukuku konularındaki makaleler hukuk büromuzca e-bülten şeklinde yayımlanmaktadır

TOP