Miras Hukuku

Hukuk büromuz miras ve vesayet hukukuna yönelik olarak;

  • Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması,
  • Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, miras sözleşmesi) iptali,
  • Tenkis davaları,
  • Miras sebebiyle istihkak davaları,
  • Tereke tespiti, terekenin yönetilmesi,
  • Mirasın reddi davaları,
  • Mirastan yoksun bırakılması davaları,
  • İştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) olarak kalan terekenin ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) yoluyla sonlandırılması ve diğer benzer davalarda temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
TOP