Bu alanda Dava Vekilliği & Danışmanlık Hizmetleri

  • Taklit marka ve tasarımların toplatılması, bu alanda yapılacak cezai ve hukuki başvurular ve davaların takibi,
  • Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku Kapsamında Sözleşmelerin Hazırlanması, TPE ve Tescil Merciine başvurular,
  • Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Haklarına tecavüze karşı açılacak davaların takibi,
  • Tecavüzden kaynaklı maddi tazminat, manevi tazminat itibar tazminatı davalarının takibi,
  • İnternet üzerinden gerçekleştirilen taklit marka veya tasarımların satışının engellenmesi, içeriğin yayından kaldırılması, erişimin engellenmesi davası,
  • Delillerin Tespiti,
  • Lisans Sözleşmeleri,
  • Devir Sözleşmeleri,
  • Telif Hukuku ile ilgili her türlü başvuru ve danışmanlık hizmetleri,