Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); uzun yıllardır tasarı halinde beklemiş ve 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun; özel hayatın gizliliğini esas almıştır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin uzman avukat bu konuda gerekli hukuki donanıma ve bilgiye sahip olmalıdır.

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve kanun ve GDPR(Genel Veri Koruma Yönetmeliği) kapsamında uyacakları kurallar, KVKK ve GDPR ile düzenlenmiştir. Kanunda belirtilen istisnalar haricinde, kişisel veri bilgileri, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecektir. Aynı zamanda, kurum ve şirketler tarafından bu bilgiler; üçüncü kişilere ve de yurtdışına aktarılamayacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ise, mevzuat dahilinde; denetleme yapma ve kanunun yürürlüğünü sağlama hususunda görev üstlenmektedir. Bu konuda KVKK avukatı doğru bilgi ve yönlendirmeyi yapacaktır.

İlgili kanunda ve Uluslararası Yönetmelikte ayrı ayrı maddelerde belirtilmiş olan ilkelere uyulmaması halinde, kurumlar; idari para cezasına çarptırılabilecektir. Kanuna göre, kişisel verileri ihlâl edenlere; 1 yıldan 3 yıla kadar süreyle, hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca, verileri ihlâl yolu ile ele geçiren kişilere de; 2 yıldan, 4 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. İdari para cezaları ise, yerine getirilmeyen madde veya maddelere göre değişmekte ve 5,000 TL’den 5,000,000 TL’ye kadar artabilmektedir.

Yine Avrupa ile herhangi bir ilişkisi olan T.C tüzel kişilerinin her ne kadar KVKK kapsamında gerekli önlemleri alsalar da daha kapsamlı olan GDPR’a göre gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Zira Avrupa ile herhangi bir ticari ilişkisi olan firmaların işleyecekleri verilerde KVKK hükümlerinin değil GDPR hükümlerinin uygulanacağını ve ilgili firmaların uluslararası cezalara çarptırılacağını önemle belirtmek gerekir.

Bu kapsamda müvekkillerimize;

  • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi ile birlikte kapsamlı bir politika oluşturma,
  • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken iş birliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,
  • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,
  • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin ve hukuki danışmanlıkların sunulması,
  • Gerekli şartları sağlamaları halinde Veri Sorumluları Sicili VERBİS’e kayıtlarında hukuki danışmanlık hizmetleri, tarafımızca verilmektedir.

Sitede bulunan bilgi, belge ve öğeler Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek İlkeleri’ne ve Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği kurallarına uygun olarak düzenlenmiştir. Bu Sitede yayımlanan bilgiler reklam amacına yönelik değildir, hiç bir durumda okuyucular için hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır.

E-Mail Bülten

Kişisel verilerimin bu form aracılığıyla toplanmasına ve işlenmesine izin veriyorum.

En son güncelleme ve tekliflerden haberdar olun.

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım: Dijital Space

tr Turkish
X