Kat Mülkiyeti ve Koorperatifler Hukuku

  • Kat Mülkiyeti İle İlgili Uyuşmazlıklar,

Başta sitelerin tüm hukuki süreçlerinde olmak üzere, Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, kat mülkiyeti ve kat irtifakı sahiplerinin borçları, ana gayrimenkulün yönetilmesiyle ilgili uyuşmazlıklar, ortak yararlanmaya özgülenmiş olan bağımsız bölümlerin tescili, , ortak giderlere katılma borcu, yöneticinin seçilmesi ve yöneticinin denetlenmesi, Müdahalenin men’i, Kat Malikleri Genel Kurul toplantıları ve alınan kararlar Kat Malikleri Genel Kurul kararların iptali, devremülk ve sitelerde kat mülkiyeti gibi Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan hukuki ihtilaflarda danışmanlık ve dava hizmetleri verilmektedir. 

  • Kooperatifler Hukuku İle İlgili Uyuşmazlıklar

Kooperatifler, bir özel hukuk tüzel kişisi olarak gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, gerekse 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde faaliyet gösterirler. Ayrı bir faaliyet branşı olarak hizmet verdiğimiz konut/işyeri yapı kooperatifleri bir tarafa, taşımacılık, üretici birliği, tüketim birliği ve bir OSB veya KSS bölgesinin işletilmesi gayesi çerçevesinde kurulan işletme kooperatifleri; faaliyetleri sırasında kendi mevzuatları ile ilgili hukuki yardım dışında, icra hukuku, ceza hukuku, sözleşmeler hukuku, tazminat hukuku ve idare hukuku gibi hemen her hukuk dalında yardıma ve danışmanlığa ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç dışında kooperatifler 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/2 gereğince avukat çalıştırmak veya sözleşmeli bir avukatla çalışmak zorunluluğu kapsamındadır. Bu zorunluluğa aykırı davranışın müeyyidesi, her ay için brüt asgari ücretin iki katı adli para cezasıdır. Hukuk büromuz yetkin kadrosuyla değişik türde ve çapta kooperatiflere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yine kooperatife üye olan ve sonrasında mağdur edilen üyelerin de kooperatif üyeliğinden çıkma ve istifa gibi hukuki sorunları başta olmak üzere kooperatif üyelerine de danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Sitede bulunan bilgi, belge ve öğeler Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek İlkeleri’ne ve Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği kurallarına uygun olarak düzenlenmiştir. Bu Sitede yayımlanan bilgiler reklam amacına yönelik değildir, hiç bir durumda okuyucular için hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır.

E-Mail Bülten

Kişisel verilerimin bu form aracılığıyla toplanmasına ve işlenmesine izin veriyorum.

En son güncelleme ve tekliflerden haberdar olun.

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım: Dijital Space

tr Turkish
X